Telefonos személyazonosító szolgáltatás (TSZASZ)


A TSZASZ a Delta System megoldása a magas szintű azonosítást igénylő ember-ember közötti, telefonos kommunikációhoz.
A rendszer előre rögzített hangaláírások („biometrikus” azonosító), PIN kódok és a telefonos hívóazonosító kombinációja révén magas szintű személyazonosítást tesz lehetővé IVR-en keresztül megvalósított hanghívások esetében.
A szolgáltatás a Multifunkciós Távvezérlési Rendszer erőforrásait használja, a helyszíni telepítésű Multifunkciós Távközlési Modul (MTM-készülék) segítségével.

Olyan esetekben, amikor ismeretlen emberek telefonon kerülnek kapcsolatba, és mindkét kommunikáló fél számára fontos a másik személyazonosságának, utasítási jogkörének ismerete, hasznos a távközlési rendszer személyazonosító szolgáltatása, pl. az őrzés-védelem, bankbiztonság, kormányzati szervek stb. eljárásai során.

A TSZASZ szolgáltatáson keresztül kapott utasításokat az utasítást adó vezető nevének és beosztásának az ismeretében hajthatják végre a beosztottak (pl. biztonsági őrök), és a vezető is megbizonyosodhat róla, hogy kivel beszélt. Tovább növelheti a kommunikáció hatékonyságát, ellenőrizhetőséget, ha a hívások részleteiről adatbázis bejegyzések, a beszélgetésekről pedig hangfelvételek születnek.

A TSZASZ szolgáltatás a telefonáló személyek azonosítását közvetve az általuk használt telefonkészülékek hívóazonosítói (CLI) és a telefonon keresztül - DTMF kódok formájában - megadott PIN kódjaik alapján végzi. Amennyiben egy telefont nem a feltételezett személy használ, lehetőség van egy személyazonosító megadására is, amely ilyenkor átveszi a hívóazonosító szerepét.
A feleket egymásnak „hangaláírásaik” (saját nevük kimondásáról ellenőrzött körülmények között készült hangfelvétel, lényegében biometrikus azonosító); valamint a munkakörük megnevezéséről a „szolgáltatás hangján” készített hangfelvétel lejátszása révén mutatja be a rendszer.
A hangaláírás és a hívás során hallott hang összehasonlítása lehetőséget ad a feleknek arra, hogy maguk is meggyőződjenek a másik fél személy azonosságáról.

A TSZASZ szolgáltatás előnyei:

 • csak a szükséges minimális mértékben késlelteti a hívások felépülését
 • folyamatosan rendelkezésre áll
 • azonosított személyek között folytatott beszélgetésről készülhet hangfelvétel
 • a kiszolgáló szerver és a védett objektumban lévő MTM-készülék közötti kapcsolat szakadása esetén is megtörténik a hívásban résztvevő személyek azonosítása
 • az MTM-készülék kiszolgáló szerverrel (TSZK) való kapcsolat nélküli időszakban történt események adatait megőrzi, és a kapcsolat helyreállásakor azokat továbbítja
 • a jogosult felhasználók bárhonnan képesek a szolgáltatás paramétereinek beállítására, a keletkezett forgalmi adatok megtekintésére, a készült hangfelvételek visszahallgatására
 • Webről indított telefonhívás lehetősége

Az alábbi egy TSZASZ segítségével lefolytatott hívás technikai forgatókönyve, amiben egy biztonsági vezető hívja egy védett objektum biztonsági őrségét.

 • A vezető nem közvetlenül a biztonsági őrséget hívja, hanem a TSZASZ szolgáltatás telefonszámát, ami lehet nyilvános telefonszám, vagy az alközponti hálózat telefonszáma.
 • A híváshoz használt – pl. GSM – telefonja hívóazonosítójának (CLI) küldése megkövetelhető, ha csak előre meghatározott telefonkészülékről engedjük igénybe enni a szolgáltatást – (opció).
 • A TSZASZ fogadja a hívást, azonnal tárcsahangot ad és vételre kapcsol, hogy fogadja az elérni kívánt védett objektum biztonsági őrségének a (pl. 4 jegyű mellék) telefonszámát DTMF jelek formájában, melyet a vezető személyesen vagy a telefonja memóriájából tárcsázhat.
 • A telefonszám vétele után a TSZASZ szolgáltatás üdvözli a vezetőt és megkéri a teljes személyazonosító (pl. 10 jegyű) kódjának megadásával történő személyazonosításra. (Ismert GSM CLI esetén a 4 jegyű PIN bekérése is elég lehet. Ha szükséges, más kód alkalmazása is lehetséges.)
 • A kód vétele után, a kód tulajdonosának az azonosítása (Neve, Munkaköre) történik meg.
 • Ha a kód tulajdonosa a TSZASZ szolgáltatás jogosult felhasználója, akkor megtörténik a biztonsági őrség – a hívás elején DTMF-ben levett - telefonszámának meghívása.
 • A biztonsági őr a TSZASZ szolgáltatás – ő általa ismert – telefonszámáról (TSZASZ CLI) kapja a hívást, amit ez alapján megválaszol.
 • A TSZASZ szolgáltatás üdvözli őt, bejelenti az érkező hívást, és megkéri, hogy 10 jegyű kódjával adja meg személyazonosságát. (Más azonosító kód is használható) – opció
 • A TSZASZ szolgáltatás a kód levétele után megkeresi a kód tulajdonosának nevét és beosztását.
 • Ha a kódja valós, akkor a biztonsági őrnek lejátssza a hívó Hangaláírását (saját hangján rögzített nevét), majd bemondja neki a hívó beosztását.
 • Ugyan ez idő alatt a vezetőnek lejátssza a hívást megválaszoló biztonsági őr hangaláírását, majd bemondja neki a beosztását.
 • Ezt követően a TSZASZ szolgáltatás összekapcsolja a két felet.
 • A beszélgetésről hangfelvételt készít, ha szükséges – opció.
 • A hívás és személyazonosítási folyamatról annak minden részletét tartalmazó adatbázis bejegyzés készül.

Megoldások

Alkalmazások